SH 1502

Tvådäckad slutsikt för stora flöden

Låt oss presentera en helt ny generation slutsiktar som möter dagens krav på ännu högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre CO2 avtryck och säkrare arbetsplatser. De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, vilka i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

En smidig och säker arbetsplats
En siktstation är mer än en maskin, den är en arbetsplats. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, i synnerhet vid sållbyten. Vi har jobbat hårt för att minimera antalet operatörsingripanden, till exempel är alla lagerenheter engångs- eller centralsmorda.

Eldrift är en trovärdighetsfråga
Självklart är siktstationerna eldrivna. Hydraulik används endast till linjära rörelser (stödben, gångbanor och fällning av transportörer) vilket reducerar risken för skadliga oljeläckage till ett minimum. Bränsleförbrukningen på egen generator ligger på ca 5 l/h. 
Jämfört med hydrauliskt drivna siktstationer är det därmed möjligt att minska CO2-utsläppen med uppemot 80%. Det gör eldrift till mer än en ekonomisk fråga, det är en miljöfråga och en trovärdighetsfråga för vår bransch.
För hållbar siktning, välj Maskin Mekano.

Bilder

sh1502-0010-hemsh1502-0011sh1502-0011-hemsh1502-0012-websh1502-0014-websh1502-0019-websh1502-0023-websh1502-0039-hem

Film

Ritningar SH 1502

skiss-sh1502-1skiss-sh1502-2skiss-sh1502-3skiss-sh1502-4

Broschyr

För att ladda ner broschyren som PDF-fil klicka nedanför

Specifikation SH 1502

Diskutera produkten direkt med en av våra säljare!

Daniel  Smedenman 0709-508270
Calle  Smedenman 0709-508271
Anders Åsberg 0720-656039