sv1202sv1202
Mobil siktstation Sv 1202
Sikt på lastväxlarram Sv 1202

Sv 1202

Siktstation på lastväxlarram 

Produktion av krossade produkter handlar i hög grad om ton/h. Liksom i all annan processindustri förutsätter lönsam produktion omfattande volymer. Det som skiljer vår bransch från många andra är att produktionen i hög grad utförs på olika platser och att slutprodukten, fraktionerna, ofta varierar från plats till plats. Kostnadsdrivarna i den typen av produktion är flytt- och etableringskostnader, drifts- eller dieselkostnader samt kostnader för oplanerade stopp.

Sv 1202 är designad för att ge dig maximal konkurrenskraft inom alla de områdena. Med lägsta tänkbara flyttkostnad, lägsta produktionskostnad per producerat ton och en helt ny nivå för driftsäkerhet genom Vibro Block konceptet, får du en siktstation som gör dig till en vinnare på en marknad med tuff konkurrens. Med sitt smidiga format och breda register kommer Sv 1202 öka din flexibilitet. Den kan gå tillsammans med krossverket, efter ett sorteringsverk eller tillfälligt stoppas in i en stationär krossanläggning för att splitta en fraktion, utan att hela anläggningen behöver stoppas för sållbyte.

Ritning

skisssv1202 11skisssv1202 21skisssv1202 31skisssv1202 41

Broschyr

För att ladda ner broschyren som PDF-fil klicka nedanför

Specifikation

tekn spec web sv12021tekn spec web sv12021
tekn spec web sv1202

Diskutera produkten direkt med en av våra säljare!

Daniel  Smedenman 0709-508270
Calle  Smedenman 0709-508271