Utveckling och konstruktion av sorteringsverken

Maskin Mekano har ett modernt program av mobila sorteringsverk som har vuxit fram ur lång branscherfarenhet, en nära relation till slutanvändarna och den breda kompetens som finns samlad i bolaget. Samtliga produkter utvecklas och konstrueras av Maskin Mekanos egna konstruktörer i samarbete med ett antal noga utvalda partners. Maskin Mekano har satt höga mål för att fortsätta utveckla mer produktiva och mer användarvänliga maskiner som tar de mobila sorteringsverken in i framtiden.
utveckling1utveckling1
Utveckling och konstruktion av sorteringsverk
Vi utvecklar nya modeller av mobila sorteringsverk
utveckling2utveckling2
utveckling2