sh1502sh1502
Mobil siktstation SH 1502
Mobil siktstation med stor kapacitet SH 1502

SH 1502

Tvådäckad slutsikt för stora flöden

Låt oss presentera en helt ny generation slutsiktar som möter dagens krav på ännu högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre CO2 avtryck och säkrare arbetsplatser. De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, vilka i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

En smidig och säker arbetsplats
En siktstation är mer än en maskin, den är en arbetsplats. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, i synnerhet vid sållbyten. Vi har jobbat hårt för att minimera antalet operatörsingripanden, till exempel är alla lagerenheter engångs- eller centralsmorda.

Eldrift är en trovärdighetsfråga
Självklart är siktstationerna eldrivna. Hydraulik används endast till linjära rörelser (stödben, gångbanor och fällning av transportörer) vilket reducerar risken för skadliga oljeläckage till ett minimum. Bränsleförbrukningen på egen generator ligger på ca 5 l/h. 
Jämfört med hydrauliskt drivna siktstationer är det därmed möjligt att minska CO2-utsläppen med uppemot 80%. Det gör eldrift till mer än en ekonomisk fråga, det är en miljöfråga och en trovärdighetsfråga för vår bransch.
För hållbar siktning, välj Maskin Mekano.

Bilder

siktstation_sh1502-0010siktstation_sh1502-0011siktstation_sh1502-00111siktstation_sh1502-0012siktstation_sh1502-0014siktstation_sh1502-0019siktstation_sh1502-0023siktstation_sh1502-0039

Film

Ritningar SH 1502

skiss-sh1502-1skiss-sh1502-2skiss-sh1502-3skiss-sh1502-4

Broschyr

För att ladda ner broschyren som PDF-fil klicka nedanför

Specifikation SH 1502

Options:

  • Belysningsmast
  • Dammbekämpning 0-fraktionstransportör
  • Avskrapare på drivtrumma 0-fraktion
Sidotransportörer
  • Medbringarband
  • Justerbar bandhastighet på transportör överfraktion
Sikt
  • Bolldäck på underdäck

Fördelar i korthet:

  • Effektiv sikt
  • Inga vibrationer går ut i maskinen
  • Suverän driftsekonomi med eldrift 
  • Kort uppställningstid
  • Höga stödben
  • Grenslar trailer för smidig lastning
  • Användarvänliga & säkra lösningar 
  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Hög kvalitet på alla komponenter
  • Hydrauliskt fällbara transportörer som inte vrider eller viker gummimattan
  • Harddox-klädda stup 
  • Fasta gångbanor runt sikten
  • Fällbar trappa med räcken 
  • Öppen konstruktion ger åtkomlighet för service
  • Reservdelar på lager i Jönköping 
  • Högt andrahandsvärde

Vill du ha mer information, offert eller leasingförslag?

Daniel  Smedenman 0709-508270 daniel.smedenman@maskinmekano.se
Calle  Smedenman 0709-508271 calle.smedenman@maskinmekano.se
Växeln: 036-317400 info@maskinmekano.se