MASKIN MEKANO HAR MOBILA SORTERINGSVERK FÖR ALLA BEHOV! 

Vad behöver du? Vad vill du sortera?

PRODUCERA MATJORD

 • Jag behöver en slagmaskin och producerar i huvudsak matjord - Ls 300PD
 • Jag vill sortera på plats och flytta maskinen ofta med lastväxlarbil - Lv 100 T2 - Lv 302 T3
 • Jag behöver kunna sortera andra material i ett traditionellt sorteringsverk ibland - Ls 902

JAG VILL SORTERA NATURMATERIAL

 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill ha bandmatare - Ls 902
 • Jag behöver bredare band och vibromatare men klarar mig med tvådäckat - Ls 902R
 • Jag behöver stor kapacitet men det räcker med tvådäckat -Ls 1202
 • Jag behöver ett smidigt tredäckat sorteringsverk med vibromatare - Ls 903
 • Jag behöver det största tredäckade sorteringsverket som finns - Ls 1203

JAG VILL ÅTERVINNA MATERIAL

 • Jag behöver sortera på plats och flytta maskinen ofta med lastväxlarbil - Lv 100 T2 - Lv 302 T3
 • Jag behöver ett traditionellt sorteringsverk anpassat för återvinning - Ls 902

JAG VILL SORTERA KROSSAT MATERIAL

 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill ha ett smidigt verk med matare - Ls 902
 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill kunna flytta verket med lastväxlarbil - Sv 902 - Sv 1202
 • Jag behöver tredäckat i smidigt format med vibromatare - Ls 903
 • Jag vill ha en smidig tredäckad siktstation - S 1203
 • Jag behöver tredäckat med större sikt och matare - Ls 1203
 • Jag behöver marknadens största kapacitet och siktförmåga i ett mobilt verk - S 1803

Ring och ställ dina frågor direkt till någon av våra säljare

036-317400