lv302


ls902






 

  sorteringsverket S 1203  


 
   
 



 
 
 
 
 

 

Maskin Mekano har mobila sorteringsverk för alla behov! Vad behöver du? Vad vill du sortera?

JAG VILL PRODUCERA MATJORD

 • Jag behöver en slagmaskin och producerar i huvudsak matjord -Ls 300PD
 • Jag vill sortera på plats och flytta maskinen ofta med lastväxlarbil -Lv 100 T2 -Lv 302 T3
 • Jag behöver kunna sortera andra material i ett traditionellt sorteringsverk ibland -Ls 902

JAG VILL ÅTERVINNA MATERIAL

 • Jag behöver sortera på plats och flytta maskinen ofta med lastväxlarbil -Lv 100 T2 -Lv 302 T3
 • Jag behöver ett traditionellt sorteringsverk anpassat för återvinning -Ls 902R

JAG VILL SORTERA NATURMATERIAL

 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill ha bandmatare -Ls 902
 • Jag behöver bredare band och vibromatare men klarar mig med tvådäckat -Ls 902R
 • Jag behöver stor kapacitet men det räcker med tvådäckat -Ls 1202
 • Jag behöver ett smidigt tredäckat sorteringsverk med vibromatare -Ls 903
 • Jag behöver det största tredäckade sorteringsverket som finns -Ls 1203

JAG VILL SORTERA KROSSAT MATERIAL

 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill ha ett smidigt verk med matare -Ls 902
 • Jag klarar mig med tvådäckat och vill kunna flytta verket med lastväxlarbil -Sv 902 -Sv 1202
 • Jag behöver tredäckat i smidigt format med vibromatare -Ls 903
 • Jag vill ha en smidig tredäckad siktstation -S 1203
 • Jag behöver tredäckat med större sikt och matare -Ls 1203
 • Jag behöver marknadens största kapacitet och siktförmåga i ett mobilt verk -S 1803

Ring och ställ dina frågor till någon av våra säljare

   
 
english site  

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, Växel: 036-317400, info(at)maskinmekano.se, www.maskinmekano.se