Minska ditt CO2 avtryck

Alla våra maskiner går att köra på nätström eller drivs diesel-elektriskt

Maskin Mekano har jobbat med eldrift i över 20 år- vi har lång erfarenhet inom området och våra lösningar och komponenter är väl beprövade!

​​​​​​​Maskin Mekanos sorteringsverk och siktar är designade för ansvarsfull energianvändning, vare sig du producerar på direktström eller på dieselgenerator. En liter diesel ger vid förbränning upphov till ca 3 kg CO2. En hydrauliskt driven maskin med en förbrukning på 18 l/h ger därmed varje timme upphov till 54.000 g CO2. En S 1203 förbrukar på egen generator 4,5 l/h och genererar därmed 13.500 g CO2 per timme. En minskning med hela 75%. Har du möjlighet att driva den på direktström ligger förbrukningen på 15 kWh vilket innebär ett koldioxidutsläpp på 300 g/h. En minskning på ofattbara 99% tillsammans med avsevärda besparingar i driftskostnader.
​​​​​​

Fakta om diesel och CO2

  • 1 liter diesel ger vid förbränning upphov till ca 3 kg CO2 

Hur kan det bli så mycket koldioxid av en liter diesel? Diesel (och även bensin) är kolväteföreningar. Det betyder att kolatomerna sitter bundna med väteatomer. Vid förbränning frigörs kolatomerna och binder sig istället med syreatomer och bildar CO2, dvs koldioxid. Väteatomer är väldigt lätta (har atomvikten 1) och syreatomerna är tunga (atomvikt 16) och det är därför 1 liter bränsle ger upphov till så stora mängder koldioxid.


Fakta om nätström och CO2

  • 1 kWh ger upphov till ca 20 g CO2

Svensk ström består i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft och är bland den renaste elen som finns. Koleldad ”ful-el” ger upphov till flera hundra g CO2 per kWh men är trots det ett bättre alternativ är dieseldrift.

På många arbetsplatser, både vid ren sortering och vid siktning i samband med krossning är det enkelt att minska CO2-utsläppen med 75% eller mer.

Miljö och ekonomi går hand i hand


Ordet ”ekonomi” kommer från grekiskan och betyder ”hushållning med begränsade resurser”. Att bedriva verksamhet ekonomiskt innebär utifrån den definitionen att arbeta resurseffektivt, det vill säga miljömedvetet. Att minska CO2-avtrycket är inte dyrt, tvärtom så sparar det pengar, besparingar som i princip går rätt in på sista raden. Vi är stolta över att arbeta med teknik där miljö och ekonomi går hand i hand.
​​​​​​

Fördelar med eldrift:

  • Miljövänligt
  • Ekonomiskt
  • Driftsäkert
  • Mindre buller
  • Kan köras inomhus

Förbrukning vid drift med generator:
4,5 l/h

Förbrukning direktström:
20 kWh

Förbrukning vid drift med generator:
3 l/h

Förbrukning direktström:
12 kWh

Diskutera produkten direkt med en av våra säljare!

Daniel  Smedenman
​​​​​​​
0709-508270 
​​​​​​​E-mail
Tomas Tärneberg
036-317405
E-mail

Kontakta oss direkt