Vibroblock

Behåll kraften där den gör nytta

STE-sikten är lagrad både i ramen och i själva siktlådan (4-lagrad/tvångsstyrd) vilket innebär att den har samma varvtal och samma slag oavsett belastning. Det ger ett konsekvent arbetsresultat och ett förutsägbart beteende men innebär också ett visst behov av kalibrering om förutsättningarna ändras, t ex om det fryser på material i siktlådan eller om man växlar mellan lätta och tunga såll. Nu eliminerar vi det behovet genom ett helt nytt och unikt system som vi kallar Vibro Block.


Eliminera behovet av ombalansering

Vibro Block innebär att STE-sikten i vanlig ordning monteras på en ram, men där ramen i sin tur är avvibrerad mot det övriga chassit. Resultatet blir en effektiv siktning på en maskin som i övrigt är helt vibrationsfri. I praktiken innebär det att Vibro Block-konceptet kombinerar det bästa av tvångsstyrda och frisvängande siktar.
​​​​

Mobila sorteringsverk med Vibroblock:

Mobila siktar med Vibroblock:

Diskutera produkten direkt med en av våra säljare!

Daniel  Smedenman
​​​​​​​
0709-508270
​​​​​​​E-mail
Tomas Tärneberg
036-317405
E-mail

Kontakta oss direkt