STE-sikten

Skarpa och konsekventa siktkurvor

Finsiktning ställer speciella krav på siktutrustningen. Hur väl man än krossar och kubiserar så kan ändå sikten stjälpa siktresultatet. Beställaren vill ha skarpa siktkurvor, som dessutom ska vara konsekventa och helst opåverkade av yttre förutsättningar i form av väder och vind. I en sådan miljö är det en stor fördel om man kan använda siktar med hög acceleration. 

Kraftigt slag, flack lutning

Maskin Mekanos siktprogram STE-screens är speciellt framtaget för att möjliggöra kvalitetssiktning med hög kapacitet. Konceptet bygger på ett kraftigt slag i kombination med flack lutning.

Snabb stratifiering ger hög kapacitet

Ett kraftigt slag ger en snabb och effektiv stratifiering, eller skiktning, det vill säga uppdelning i fint och grovt material. Det innebär att finmaterialet mycket snabbt hamnar underst i materialbädden och enkelt passerar siktmediet utan att större material ligger i vägen och blockerar. Ett kraftigt slag ger på så sätt en hög kapacitet och det är därför vi låter STE-sikten jobba med ett slag på hela 12 mm.

Långsam transporthastighet ger skarpa siktkurvor

För att få skarpa siktkurvor krävs en långsam transporthastighet över sikten eftersom en effektiv separering kräver att gränskornen får exponeras tillräckligt många gånger mot siktmediet. Därför låter vi STE-sikten operera med en relativt flack lutning på 11°. Det ger skarpa siktkurvor även på fina och korta fraktioner såsom 0-2, 2-4, 4-8, 8-11 och 11-16.

Tvådäckade siktstationer:

Tredäckade siktstationer:

Kapacitet 2-däckade siktar

Kapacitet 3-däckade siktar

Diskutera produkten direkt med en av våra säljare!

Daniel  Smedenman
​​​​​​​
0709-508270 
​​​​​​​E-mail
Tomas Tärneberg
036-317405
E-mail

Kontakta oss direkt